ระบบรับสมัครการแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประกาศผลคะแนน A-MATH

A-MATH ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่
A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลดที่นี่
A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.12 น.

ประกาศผลคะแนนรอบคัดเลือก การแข่งขัน SUDOKU

SUDOKU ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่
SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลดที่นี่
SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.49 น.

ชมภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมภายในงาน คลิกที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 11.49 น.
time image